1943-11-14 – On This Day  

This Day in History: 1943-11-14

Aditya Vikram Birla1943 : రాష్ట్ర భూషణ్ ఆదిత్య విక్రమ్ బిర్లా జననం. భారతీయ పారిశ్రామికవేత్త. ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఛైర్మన్.