This Day in History: 1941-01-15

1941 : ఆంధ్ర భీష్మ న్యాపతి సుబ్బారావు మరణం. భారతీయ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, సంస్కరణవాది, సాహిత్యవేత్త, పాత్రికేయుడు, న్యాయమూర్తి, రాజకీయవేత్త. ‘ద హిందూ’ వార్తాపత్రిక సహ వ్యవస్థాపకుడు.