This Day in History: 2021-11-15

2021 : పద్మ విభూషణ్ బాబాసాహెబ్ పురందరే (బల్వంత్ మోరేశ్వర్ పురందరే) మరణం. భారతీయ చరిత్రకారుడు, రచయిత, వక్త. చత్రపతి శివాజీ జీవితంపై రచనలు చేసి ‘శివ్-షాహిర్’ గా పేరు పొందాడు.