1995-10-01 – On This Day  

This Day in History: 1995-10-01

Aditya Vikram Birla1995 : రాష్ట్ర భూషణ్ ఆదిత్య విక్రమ్ బిర్లా మరణం. భారతీయ పారిశ్రామికవేత్త. ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఛైర్మన్.