This Day in History: 1932-10-26

1932 : ఎస్ బంగారప్ప (సారెకొప్ప బంగారప్ప) జననం. భారతీయ రాజకీయవేత్త. కర్ణాటక 12వ ముఖ్యమంత్రి. ‘కర్ణాటక కాంగ్రెస్ పార్టీ’ (KCP) రాజకీయ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు. ‘కర్ణాటక వికాస్ పార్టీ’ (KVP) రాజకీయ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు.